Ako si objednať zájazd

Sme radi, že ste sa rozhodli objednať si Vašu dovolenku práve cez portál www.tobitravel.sk. Obstaranie zájazdu cez internet je veľmi jednoduché a šetrí Váš čas. Ak si objednávate zájazd cez internet prvýkrát, prinášame Vám zrozumiteľný návod, ako sa dopracovať k úspešnej objednávke.

1. KROK – vyhľadanie a výber zájazdu
V sekcii vyhľadanie zájazdu si môžete vybrať dovolenku podľa vašich predstáv. Z výsledkov vyhľadávania si vyberte Vám vyhovujúci zájazd a vyplňte nezáväznú objednávku.

2. KROK – kalkulácia a odoslanie nezáväznej objednávky
Prekontrolujte si prosím správnosť Vami zadaných údajov a e-mailovej adresy, pretože na túto adresu Vám bude následne zaslané potvrdenie o prevzatí objednávky a neskôr zmluva o obstaraní zájazdu. Táto objednávka je zatiaľ nezáväzná a má informatívny charakter.

3. KROK - kontaktujeme Vás
Po preverení voľných kapacít vo Vami vybranom ubytovacom zariadení a termíne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie, potvrdíme cenu zájazdu a vybavíme potrebné formality.

4. KROK- zaslanie Zmluvy o obstaraní zájazdu na Vašu e-mailovú adresu
Po spätnom potvrdení Vašich údajov Vám na Vašu e-mailovú adresu zašleme Zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné obchodné podmienky organizátora zájazdu. Spolu so zmluvou Vám zašleme aj a pokyny k platbe s číslom nášho účtu, na ktorý môžete previesť zálohu alebo uhradiť celú sumu za zájazd. Doručené dokumenty si prečítajte, údaje na zmluve skontrolujte, príp. doplňte požadované údaje, zmluvu vytlačte a podpíšte. Oscanovanú podpísanú cestovnú zmluvu nám obratom zašlite e-mailom podľa doručených inštrukcií.

5. KROK – úhrada zájazdu a záväzná objednávka
Informácie o cene zájazdu, spôsobe platby, termínoch splatnosti budú uvedené v cestovnej zmluve. Všeobecne platí, že pri zájazdoch objednávaných viac ako 30 dní pred odchodom, platí zákazník zálohu podľa podmienok CK (obyčajne 50% z celkovej ceny zájazdu) v deň podpísania cestovnej zmluvy a doplatok najneskôr 30 dní pred odchodom.

U zájazdov objednávaných menej ako 30 dní pred odchodom na zájazd /Zájazdy typu "last minute" a „ultra last minute"/ zaplatíte celkovú cenu jednorázovo v deň podpisu zmluvy.

Platby môžete vykonať bankovým prevodom na účet CA alebo vložením hotovosti priamo v banke.

Uhradením dohodnutej sumy za zájazd na náš účet potvrdzujete súhlas so Zmluvou o obstaraní zájazdu a objednávka sa pre Vás stáva záväznou. Zároveň súhlasíte aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK organizujúcej Vami vybraný zájazd. Doklad o vykonaní úhrady nám obratom zašlite na našu e-mailovú adresu podľa doručených inštrukcií.

Bankové spojenie: VÚB banka , č.ú.: SK06 0200 0000 0038 0607 8855

6. KROK – pokyny na cestu, letenky a ubytovacie poukazy
Pokyny na cestu, ubytovací poukaz (voucher) ako aj čas odletu obdržíte po zaplatení, najskôr však 5 - 7 dní pred odchodom. Doklady je možné vyzdvihnúť si osobne v našej kancelárii, alebo Vám ich môžeme zaslať poštou (doporučene) na želanú adresu. V niektorých prípadoch (pri last minut ponukách) sa doba odovzdania cestovných pokynov skracuje v závislosti od termínu zakúpenia zájazdu a plánovaného odjazdu na zájazd. V takomto prípade zasiela podrobné cestovné priamo CK organizujúca zájazd. Pre krátkosť vybavovacieho procesu Vám letenky, vouchre, príp. doklady o cestovnom poistení môžu byť vydané až na letisku- v stánku daného touroperátora najneskôr dve hodiny pred odletom.

Ak máte ďalšie otázky, alebo potrebujete poradiť s objednaním zájazdu, radi Vám pomôžeme na tel. č.: +421 902 316 478 alebo emai: info@tobitravel.sk